Language
office@cigota.rs +381 (0)31 597 597

Fizičke aktivnosti

Planirane fizičke aktivnosti na programu Čigotica su:
1. Šetnje – brzi hod u prirodi, na TRIM stazi, ili na kardio-fitnes trenažerima,
2. Vežbe oblikovanja i jačanja pojedinih mišićnih grupa, bez rekvizita, ili uz pomoć izotoničnih fitnes trenažera, ili sa rekvizitima kao što su terapeutska lopta, elastične trake, na TRIM polgonu i sl.,
3. Vežbe u vodi,  
4. Trenažno plivanje,
5. Terenske igre, aktivnosti na otvorenom i
6. Sportske igre.

Na početku svake aktivnosti radiće se vežbe za zagrevanje muskulature i organizma, kako bi polaznike pripremili za aktivnost koja sledi. Cilj ovih aktivnosti je da, pored razvoja aerobnih sposobnosti, iniciramo i razvoj mišićne mase, da bi koštano zglobni sistem dobio odgovarajuću podršku za povećani obim aktivnosti. Osim ovoga, povećanje mišićne mase u telesnoj kompoziciji imaće za cilj povećanje energetske potrošnje na nivou bazalnog metabilizma, jer su mišići veliki potrošači energije.

Na kraju svakog programa vežbanja radi se istezanje muskulature i zglobova koji su bili aktivni u toku programa, kako bi se smanjila mogućnost pojave bola i upala usled povećanog obima aktivnosti.

U zavisnosti od godišnjeg doba odvijaće se dva različita programa fizičkih aktivnosti. U zimskom programu fizičke aktivnosti biće više orijentisane ka zatvorenom prostoru (sala za vežbanje), a letnji program aktivnosti biće organizovan sa ciljem dužeg boravka na otvorenom (sportski tereni). Usled vremenskih prilika sadržaj fizičkih aktivnosti će da se razlikuje, pa ćemo da imamo dva različita programa fizičkih aktivnosti:

1. Zimski program, koji sadrži sledeće fizičke aktivnosti:
- Šetnje,
- Vežbe u vodi,
- Vežbe oblikovanja i jačanja pojedinih mišićnih grupa, bez rekvizita, ili sa rekvizitima kao što su terapeutska lopta, elastične trake, u sali za vežbanje,
- Vežbe uz pomoć izotoničnih fitnes trenažera.

2. Letnji program sadrži:
- Šetnje,
- Vežbe u vodi,
- Terenske igre, aktivnosti na otvorenom,
- Sportske igre i
- Vežbe oblikovanja i jačanja pojedinih mišićnih grupa, bez rekvizita, na TRIM polgonu.

Šetnja  - Ciljane šetnje se realizuju kao brzi hod na dužine 3-7 km u trajanju od 40-60 min. Opterećenje je dozirano od prvog do zadnjeg dana, i povećavano na račun:
- Povećanja dužine staze,
- Povećanja brzine kretanja,
- Promenom konfiguracije terena i
- Kombinacijom nekih od navedenih mogućnosti.

Vežbe oblikovanja na parteru - Ova aktivnost će da bude organizovana u sali za vežbanje sa tatami strunjačama i biće sastavljena od 30-tak posebno odabranih i izbalansiranih vežbi. Vežbe će da obuhvate celokupnu muskulaturu u trajanju od 45 min. sa ponavljanjima od 3-8 ponavljanja za svaku vežbu i promenom tempa izvođenja koju diktira trener. Kompleks vežbi će da bude sastavljen od vežbi zagrevanja, istezanja, vežbi snage i koordinacije.

Vežbe u bazenu su treći vid aktivnosti i sastavljene su od kombinacija raznih kretanja:
- Ciklična (hodanje i plivanje), razne varijante,
- Vežbe snage, ruku i ramenog pojasa, trupa, karličnog pojasa i nogu i
- Vežbe istezanja, ruku, trupa i nogu.

Terenske igre, sportske igre i aktivnosti na otvorenom imaju za cilj da obuče decu sportovima kao što su košarka, odbojka, fudbal... Cilj nije samo obuka određenog sporta već socijalizacija, pripadnost grupi, razvijanje takmičarskog duha i sl.

Ovako odabranim fizičkim aktivnostima postiže se da mišićna masa bude sačuvana, čak i uvećana. Povećanjem mišićne mase sagoreva se više kalorija u toku samog rada, a veća mišićna masa omogućava i veću potrošnju i kad je telo u miru, što će povećati i bazalni metabolizam.

* * *
Galerija fotografija FIZIČKE AKTIVNOSTI
Galerija fotografija IZLETI

MISIJA: Posvećenim i motivisanim radom svih zaposlenih i kontinuiranim usavršavanjem kadrova, podižemo nivo medicinskih, zdravstveno-rekreativnih i turistićkih usluga. Uz infrastrukturna ulaganja u poboljšanje smeštajnih kapaciteta, medicinske opreme, kabineta i pratećih sadržaja Specijalna bolnica “Čigota” se prezentuje kao referentna ustanova za bolesti štitaste žlezde i metabolizma u širem regionu. Stalnim podizanjem kvaliteta ostalih usluga stremimo povećanju ukupnog profita.

VIZIJA: Formiranje savremenog evropskog dijagnostičkog i rehabilitacionog centra kao i evropskog tiroidološkog centra. Potenciranje na najboljem medicinskom programu lečenja gojaznosti, savremenom wellness centaru. Sve navedeno treba da je u sklopu visokokvalitetatne zdravstveno-turističke ustanove, koja bi po svojim sadržajima bila jedinstvena u ovom delu Evrope.
 

Copyright © 2003 - 2018. Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i metabolizma . ČIGOTA Zlatibor . Realizacija Radionica KRUG

Scroll to Top