Language
office@cigota.rs +381 (0)31 597 597

PRIJEM DETETA U ČIGOTICA PROGRAM:    

  - Otvaranje istorije bolesti
  - Pregled pedijatra
  - Antropometrijsko merenje
       - telesna visina (TV)
       - telesna masa (TM) - TANITA i IN BODY vaga
       - izračunavanje indeksa telesne mase (ITM ili BMI)
       - merenje obima:
             - obim nalaktice
             - obim grudnog koša
             - obim struka
             - obim kukova
             - obim nalaktice                           
   - EKG
   - Laboratorijske analize:
       - hematološke analize
       - biohemijske analize
       - pregled urina                                  
  - Psihološka obrada
       - intervju sa psihologom
       - upitnici za samoprocenu
  - Procena aerobnih sposobnosti
 
Inicijalni pregled pedijatra i procena prekomerno uhranjenosg ili  gojaznog deteta obuhvata anamnezu (podaci o evoluciji gojaznosti, procenu porodičnog rizika) i klinički pregled.
Obavezni deo svakog pregleda obuhvata merenje telesne mase (TM), telesne visine (TV), obima struka (OS), i izračunavanje indeksa telesne mase (ITM) i unos dobijene vrednosti u grafikon sa percentilnim vrednostima.

Indeks  telesne mase (ITM) se izračunava tako što se telesna masa (TM) izražena u kg podeli sa kvadratom telesne visine izraženom u metrima:

             Telesna masa (kg)
 ITM = -------------------------
             Telesna visina (m²)
  Indeks telesne mase (ITM) gojazne dece je 97 percentila  

  Indeks telesne mase (ITM) prekomerno uhranjene dece je ≥90 percentila 

  Grafikon 1. Indeks telesne mase (percentili) kod devojčica uzrasta od 2-20 godina

  Grafikon 2. Indeks telesne mase (percentili) kod dečaka uzrasta od 2-20 godina

Obavezni deo pedijatrijskog pregleda je merenje krvnog pritiska, tumačenje EKG-a i planiranje neophodnih laboratoriijskih ispitivanja.
Uz stručan nadzor pacijenti dobijaju plan ishrane i fizičke aktivnosti zavisno od uzrasta, kondicije i zdravstvenog stanja, a po potrebi se u lečenje uvodi i medikamentozna terapija.
 
          
                

 

POGLEDAJTE GALERIJU FOTOGRAFIJA

 

DodatakVeličina
Office presentation icon PROGRAM ČIGOTICA2.88 MB

MISIJA: Posvećenim i motivisanim radom svih zaposlenih i kontinuiranim usavršavanjem kadrova, podižemo nivo medicinskih, zdravstveno-rekreativnih i turistićkih usluga. Uz infrastrukturna ulaganja u poboljšanje smeštajnih kapaciteta, medicinske opreme, kabineta i pratećih sadržaja Specijalna bolnica “Čigota” se prezentuje kao referentna ustanova za bolesti štitaste žlezde i metabolizma u širem regionu. Stalnim podizanjem kvaliteta ostalih usluga stremimo povećanju ukupnog profita.

VIZIJA: Formiranje savremenog evropskog dijagnostičkog i rehabilitacionog centra kao i evropskog tiroidološkog centra. Potenciranje na najboljem medicinskom programu lečenja gojaznosti, savremenom wellness centaru. Sve navedeno treba da je u sklopu visokokvalitetatne zdravstveno-turističke ustanove, koja bi po svojim sadržajima bila jedinstvena u ovom delu Evrope.
 

Copyright © 2003 - 2018. Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i metabolizma . ČIGOTA Zlatibor . Realizacija Radionica KRUG

Scroll to Top