Language
office@cigota.rs +381 (0)31 597 597

Prvog dana programa dete (polaznik programa „Čigotica“) i roditelji popunjavaju inicijalne upitnike. Pitanja iz upitnika su osnov za inicijalni intervju sa roditeljima.

U prvih nekoliko dana programa sa svakim detetom obavlja se individualni razgovor. Sledi testiranje svakog deteta sa nekoliko psiholoških mernih instrumenata.

Psihološke radionice (koje se iz raznih uglova bave problemom gojaznosti) održavaju se dva do tri puta nedeljno tokom trajanja programa. Deca dolaze po potrebi na savetovanje za rešavanje aktuelnih problema.

Psihološka pomoć i podrška su neophodni, kako bi se deca osećala sigurno i zaštićeno, a vreme na programu brže i lepše proteklo.

Psiholog je uvek tu za decu - od prvog do poslednjeg dana programa. Zajedno prolaze kroz period upoznavanja, adaptacije, druženja i na kraju, rastanka koji često završi sa po kojom suzom u uglu oka.

Pogledajte GALERIJU FOTOGRAFIJA

MISIJA: Posvećenim i motivisanim radom svih zaposlenih i kontinuiranim usavršavanjem kadrova, podižemo nivo medicinskih, zdravstveno-rekreativnih i turistićkih usluga. Uz infrastrukturna ulaganja u poboljšanje smeštajnih kapaciteta, medicinske opreme, kabineta i pratećih sadržaja Specijalna bolnica “Čigota” se prezentuje kao referentna ustanova za bolesti štitaste žlezde i metabolizma u širem regionu. Stalnim podizanjem kvaliteta ostalih usluga stremimo povećanju ukupnog profita.

VIZIJA: Formiranje savremenog evropskog dijagnostičkog i rehabilitacionog centra kao i evropskog tiroidološkog centra. Potenciranje na najboljem medicinskom programu lečenja gojaznosti, savremenom wellness centaru. Sve navedeno treba da je u sklopu visokokvalitetatne zdravstveno-turističke ustanove, koja bi po svojim sadržajima bila jedinstvena u ovom delu Evrope.
 

Copyright © 2003 - 2018. Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i metabolizma . ČIGOTA Zlatibor . Realizacija Radionica KRUG

Scroll to Top