Language
office@cigota.rs +381 (0)31 597 597

ČIGOTA PROGRAM

Subota
12:00  -  smeštaj u  Hotelu
16:00  -  EKG, i atropometrijska merenja
17:00  -  užina
20:00  -  Večera

Nedelja
07:30  -  Merenje telesne težine i visine atropometrijska merenja, EKG, lekarski pregled i određivanje grupe za vežbu i dijetu. (Gosti se svrstavaju u tri grupe, u skladu sa opštim zdravstvenim stanjem. U programu je dat raspored za prvu grupu, tj. preciznu satnicu svaki gost će dobiti po obavljenom lekarskom pregledu)
08:00  -  Doručak
10:30  -  Sastanak sa šefom programa.Upoznavanje dnevnog rasporeda aktivnosti tokom programa
11:00  -  užina
11:15  -  Bazen i vežbe u bazenu.
14:00  -  Ručak
14:30  -  Šetnja sa rekreatorom
16:00  -  Vežbe u Sali
17:00  -  užina
20:00  -  Večera

Ponedeljak 
07:00  -  Laboratorija: krv i urin
08:00  -  Doručak
08:30  - 
Jutarnja šetnja sa rekreatorom
11:00  - 
užina
13:00  - 
Tumačenje laboratorijskih rezultata
14:00  - 
Ručak
14:30  - 
Šetnja sa rekreatorom
16:00
  -  Vežbe u Sali
17:00  -  užina
20:00  -  Večera

Utorak   
08:00  -  Doručak
08:30  -  Jutarnja šetnja sa rekreatorom
10:00  -  Vežbe u bazenu
11:00  -  užina
13:00  -  Tumačenje laboratorijskih rezultata
14:00  -  Ručak
14:30  -  Šetnja sa rekreatorom
16:00  -  Vežbe u Sali
17:00  -  užina
20:00  -  Večera
   
Sreda 
Uobičajeni dnevni raspored

Čevrtak       
Uobičajeni dnevni raspored

Petak       
Uobičajeni dnevni raspored
20:00  -  Završna  večera svih  zabava uz muziku

Subota     
07:30  -  kontrolno merenje i dobijanje rezultata
08:00  -  Doručak
08:30  -  Jutarnja šetnja sa rekreatorom
10:00  -  Vežbe u bazenu
11:00  -  užina
14:00  -  Ručak

Po posebnom cenovniku tokom boravka mogu se koristiti sledece usluge: manuelna i hidro masaza,frizerski i kozmeticki saloni,relax centar ...

MISIJA: Posvećenim i motivisanim radom svih zaposlenih i kontinuiranim usavršavanjem kadrova, podižemo nivo medicinskih, zdravstveno-rekreativnih i turistićkih usluga. Uz infrastrukturna ulaganja u poboljšanje smeštajnih kapaciteta, medicinske opreme, kabineta i pratećih sadržaja Specijalna bolnica “Čigota” se prezentuje kao referentna ustanova za bolesti štitaste žlezde i metabolizma u širem regionu. Stalnim podizanjem kvaliteta ostalih usluga stremimo povećanju ukupnog profita.

VIZIJA: Formiranje savremenog evropskog dijagnostičkog i rehabilitacionog centra kao i evropskog tiroidološkog centra. Potenciranje na najboljem medicinskom programu lečenja gojaznosti, savremenom wellness centaru. Sve navedeno treba da je u sklopu visokokvalitetatne zdravstveno-turističke ustanove, koja bi po svojim sadržajima bila jedinstvena u ovom delu Evrope.
 

Copyright © 2003 - 2018. Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i metabolizma . ČIGOTA Zlatibor . Realizacija Radionica KRUG

Scroll to Top