Language
office@cigota.rs +381 (0)31 597 597

FIZIČKE AKTIVNOSTI  su neizostavni deo programa Čigota. Svi polaznici su podeljeni u četiri grupe u zavisnosti od trenutnog zdravstvenog stanja , kondicije, broja godina i  stepena gojaznosti.      

Prvu grupu čine oni koji su već drugu nedelju na programu, a nemaju nekih ozbiljnijih zdravstvenih problema. Svi gosti koji tek počinju sa programom, podeljeni su u drugu grupu (mlađi, zdravi, ne preterano gojazni i oni koji su u kondiciji), treću grupu (za starije osobe, osobe sa zdravstvenim problemima, preterano gojazne osobe i osobe sa veoma slabom kondicijom), a  osobe koje su preterano gojazne, lošeg zdravstvenog stanja ili stare osobe koje ne mogu da prate grupni rad, svrstane su  u individualnu grupu.

Fizičke aktivnosti se sprovode uz stručni nadzor , profesora fizičke kulture i medicinskih sestara, i imaju za cilj ne samo regulisanje telesne mase, već i povećanje kondicije, gipkosti, snage, deluju okrepljujuće i kao antistres program za prezaposlene ljude. Strogo su dozirane. Sprovode se 3-4 sata dnevno u toku raznih vidova aktivnosti: šetnje, vežbe u bazenu kombinovane sa plivanjem i vežbe u sali. Sve aktivnosti traju 45-60 min. i  umerenog su inteziteta.

Šetnje su u stvari  ubrzani hod. Sprovode se dva puta dnevno (prepodnevna i poslepodnevna šetnja). Staze su dužine 3-6 km u trajanju od 40-60 min. Opterećenje je dozirano od prvog do zadnjeg dana, i povećavano na račun: povećanja dužine staze, povećanja brzine kretanja, promenom konfiguracije terena kombinacijom nekih od navedenih mogućnosti. Na polovini šetnje obavezno se meri puls i kontroliše nivo opterećenja.
III grupa - Dužina staze je 3-5 km, u trajanju od 45-60 min, jedan put dnevno,
II grupa - Dužina staza je 5-7 km, u trajanju 50-60 minuta dva puta dnevno.
I grupa - Dužina staza je oko 7 km u trajanju oko jedan sat dva puta dnevno.
Posebnu draž za ovu aktivnost čini prirodni ambijent prelepih livada i šuma najlepše planine u Srbiji, Zlatiboru.

Vežbe oblikovanja na parteru su drugi vid fizičkih aktivnosti. Sastavljene su od 50-tak vežbi posebno odabranih i izbalansiranih i za ovu vrstu polaznika namenjenih. Vežbe su obuhvatale celokupnu muskulaturu u trajanju od 45-60 min. sa ponavljanjima od 3-8 ponavljanja za svaku vežbu i promenom tempa izvođenja ostvarenog putem brojanja trenera.
Kompleks vežbi je sastavljen od vežbi zagrevanja, istezanja, vežbi snage i koordinacije. Opterećenje je  strogo dozirano i prati se merenjem pulsa na polovini vežbi. Vrednosti radnog pulsa su bile u granicama od 50-70 % od maksimalnog pulsa za svakog pojedinca predhodno izračunatog.
Osobe koje zbog zdravstvenog stanja nisu u stanju da vežbaju u grupi po zadatom programu, upućuju se na fizikalnu terapiju gde se za njih određuje poseban program vežbi.

Vežbe u bazenu se rade u trajanju od 45-50 min. jedanput dnevno u prepodnevnim satima.. Opterećenje je strogo dozirano i sprovodi se umerenim intezitetom. Aktivnosti u vodi se sastoje od : plivanja, vežbi disanja, vežbi za grudni i rameni pojas, vežbe za mišiće ruku, varijante hodanja, vežbi za mišiće nogu,  i kompleksa vežbi oblikovanja uz ivicu bazena. Svaki sledeći dan povećava se opterećenje: povećanjem brzine plivanja, povećanjem broja preplivanih deonica, promenom stila plivanja, povećanjem broja ponavljanja vežbi, povećanjem brzine izvođenja vežbi, povećanjem amplituda u izvođenju vežbi, uvođenjem novih dodatnih vežbi kao i kombinacijom dve ili više predhodno navedenih metoda.
                 
Edukacija je veoma bitan segment programa pa se u tom cilju održava i predavanje na temu “Značaj i uloga fizičkih aktivnosti na zdravlje čoveka”.

* * *
Galeriju fotografija FIZIČKE AKTIVNOSTI možete pogledati ovde.


 

MISIJA: Posvećenim i motivisanim radom svih zaposlenih i kontinuiranim usavršavanjem kadrova, podižemo nivo medicinskih, zdravstveno-rekreativnih i turistićkih usluga. Uz infrastrukturna ulaganja u poboljšanje smeštajnih kapaciteta, medicinske opreme, kabineta i pratećih sadržaja Specijalna bolnica “Čigota” se prezentuje kao referentna ustanova za bolesti štitaste žlezde i metabolizma u širem regionu. Stalnim podizanjem kvaliteta ostalih usluga stremimo povećanju ukupnog profita.

VIZIJA: Formiranje savremenog evropskog dijagnostičkog i rehabilitacionog centra kao i evropskog tiroidološkog centra. Potenciranje na najboljem medicinskom programu lečenja gojaznosti, savremenom wellness centaru. Sve navedeno treba da je u sklopu visokokvalitetatne zdravstveno-turističke ustanove, koja bi po svojim sadržajima bila jedinstvena u ovom delu Evrope.
 

Copyright © 2003 - 2018. Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i metabolizma . ČIGOTA Zlatibor . Realizacija Radionica KRUG

Scroll to Top