Language
office@cigota.rs +381 (0)31 597 597

Čigota TIM

 
Milica Cvijović,
nutricionista
 
Olivera Milošević,
nutricionista

Jelena Ševkušić,
magistar sporta

Dragana Pržuljević,
profesor sporta
 
Predrag Čolović,
profesor sporta
 
Vladimir Ševkušić,
profesor sporta

Miloš Radan,
profesor sporta

Ivan Vladisavljević,
profesor sporta

Ivan Lazarević,
apsolvent fakulteta za
sport

Katarina Planinčić,
glavna sestra Čigota
programa

Milja Vuković,
medicinska sestra
 

Dragana Sokolović,
medicinska sestra
 
 
Slavica Čumić,
medicinska sestra
 
Svetlana Blagojević,
medicinska sestra

Jelena Bukvić,
medicinska sestra

Nikola Jeremić,
fizioterapeut
 
Tanja Cvijanović,
animator
     

 

MISIJA: Posvećenim i motivisanim radom svih zaposlenih i kontinuiranim usavršavanjem kadrova, podižemo nivo medicinskih, zdravstveno-rekreativnih i turistićkih usluga. Uz infrastrukturna ulaganja u poboljšanje smeštajnih kapaciteta, medicinske opreme, kabineta i pratećih sadržaja Specijalna bolnica “Čigota” se prezentuje kao referentna ustanova za bolesti štitaste žlezde i metabolizma u širem regionu. Stalnim podizanjem kvaliteta ostalih usluga stremimo povećanju ukupnog profita.

VIZIJA: Formiranje savremenog evropskog dijagnostičkog i rehabilitacionog centra kao i evropskog tiroidološkog centra. Potenciranje na najboljem medicinskom programu lečenja gojaznosti, savremenom wellness centaru. Sve navedeno treba da je u sklopu visokokvalitetatne zdravstveno-turističke ustanove, koja bi po svojim sadržajima bila jedinstvena u ovom delu Evrope.
 

Copyright © 2003 - 2018. Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i metabolizma . ČIGOTA Zlatibor . Realizacija Radionica KRUG

Scroll to Top