1 O D L U K A o izmeni ugovora o javnoj nabavci broj 1547 od 20.6.2017. 15/12/2017
DodatakVeličina
PDF icon O D L U K A o izmeni ugovora o javnoj nabavci broj 1547 od 20.6.2017.207.44 KB
2 O D L U K A o izmeni ugovora o javnoj nabavci broj 1544 od 20.6.2017. 15/12/2017
DodatakVeličina
PDF icon O D L U K A o izmeni ugovora o javnoj nabavci broj 1544 od 20.6.2017.204.71 KB
3 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 7/2017 rekonstrukcija spa centra 10/11/2017
DodatakVeličina
PDF icon Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 7/2017 rekonstrukcija spa centra318.33 KB
4 Odluka o dodeli ugovora za JN 7/2017 - Rekonstrukcija spa centra 24/10/2017
DodatakVeličina
PDF icon Odluka o dodeli ugovora za JN 7/2017 - Rekonstrukcija spa centra295.39 KB
5 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 6/2017 - lekovi i medicinska sredstva 24/10/2017
DodatakVeličina
PDF icon Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 6/2017 - lekovi i medicinska sredstva318.87 KB
6 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN lekova i medicinskih sredstava 6/2017 21/10/2017
DodatakVeličina
PDF icon Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN lekova i medicinskih sredstava 6/2017 318.54 KB
7 Obaveštenje o zaključenju ugovora za JN lekova i medicinskih sredstava 6/2017 19/10/2017
DodatakVeličina
PDF icon Obaveštenje o zaključenju ugovora za JN lekova i medicinskih sredstava 6/2017318.55 KB
PDF icon Obaveštenje o zaključenju ugovora za JN lekova i medicinskih sredstava 6/2017318.87 KB
PDF icon Obaveštenje o zaključenju ugovora za JN lekova i medicinskih sredstava 6/2017318.61 KB
8 Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JN 5/2017 - Nabavka električne energije 12/10/2017
DodatakVeličina
PDF icon Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JN 5/2017 - Nabavka električne energije317.95 KB
9 Izmena Konkursne dokumentacije za JN 7/2017 rekonstrukcija SPA centra 06/10/2017
DodatakVeličina
PDF icon Izmena Konkursne dokumentacije za JN 7/2017 rekonstrukcija SPA centra194.19 KB
10 Dopuna Konkursne dokumentacije za JN 7/2017 - rekonstrukcija SPA centra 05/10/2017
DodatakVeličina
PDF icon Dopuna Konkursne dokumentacije za JN 7/2017 - rekonstrukcija SPA centra368.47 KB

Stranice

MISIJA: Posvećenim i motivisanim radom svih zaposlenih i kontinuiranim usavršavanjem kadrova, podižemo nivo medicinskih, zdravstveno-rekreativnih i turistićkih usluga. Uz infrastrukturna ulaganja u poboljšanje smeštajnih kapaciteta, medicinske opreme, kabineta i pratećih sadržaja Specijalna bolnica “Čigota” se prezentuje kao referentna ustanova za bolesti štitaste žlezde i metabolizma u širem regionu. Stalnim podizanjem kvaliteta ostalih usluga stremimo povećanju ukupnog profita.

VIZIJA: Formiranje savremenog evropskog dijagnostičkog i rehabilitacionog centra kao i evropskog tiroidološkog centra. Potenciranje na najboljem medicinskom programu lečenja gojaznosti, savremenom wellness centaru. Sve navedeno treba da je u sklopu visokokvalitetatne zdravstveno-turističke ustanove, koja bi po svojim sadržajima bila jedinstvena u ovom delu Evrope.
 

Copyright © 2003 - 2017. Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i metabolizma . ČIGOTA Zlatibor . Realizacija Radionica KRUG

Scroll to Top