Language
office@cigota.rs +381 (0)31 597 597

Medicinski glasnik Specijalne bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma Zlatibor

"Medicinski glasnik“ je stručni i naučni časopis namenjen širem krugu korisnika, prvenstveno lekara različitih specijalnosti, ali i korisnicima iz oblasti koje su granične ili kompatibilne sa medicinom. Tokom više od dve decenije izlaženja postepeno je profilisan do prepoznatljivog izvora izuzetno korisnih, pouzdanih, aktuelnih i proverenih informacija iz medicinske struke, originalnih naučnih radova i doprinosa, savremenih redovno obnovljenih vodiča za praksu, aktuelnih informacija iz medicinskih i paramedicinskih asocijacija ali i zanimljivih osvrta na istoriju medicine, lečenja i zaslužnih ličnosti u ovoj delatnosti ljudskog uma i veštine. Časopis je pored kvalitetnog sadržaja izuzetno lepo opremljen, vizuelno dopadljiv, savremenog izgleda i umesnog obima. Sadržajem, izgledom, redovnim izlaženjem i postojanjem elektrosnke verzije, časopis je uvršćen u najobimniju  EBSCO bazu ACADEMIC SEARCH COMPLETE.
 
Prof. dr Božo Trbojević,
urednik Medicinskog glasnika

MISIJA: Posvećenim i motivisanim radom svih zaposlenih i kontinuiranim usavršavanjem kadrova, podižemo nivo medicinskih, zdravstveno-rekreativnih i turistićkih usluga. Uz infrastrukturna ulaganja u poboljšanje smeštajnih kapaciteta, medicinske opreme, kabineta i pratećih sadržaja Specijalna bolnica “Čigota” se prezentuje kao referentna ustanova za bolesti štitaste žlezde i metabolizma u širem regionu. Stalnim podizanjem kvaliteta ostalih usluga stremimo povećanju ukupnog profita.

VIZIJA: Formiranje savremenog evropskog dijagnostičkog i rehabilitacionog centra kao i evropskog tiroidološkog centra. Potenciranje na najboljem medicinskom programu lečenja gojaznosti, savremenom wellness centaru. Sve navedeno treba da je u sklopu visokokvalitetatne zdravstveno-turističke ustanove, koja bi po svojim sadržajima bila jedinstvena u ovom delu Evrope.
 

Copyright © 2003 - 2018. Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i metabolizma . ČIGOTA Zlatibor . Realizacija Radionica KRUG

Scroll to Top