Language
office@cigota.rs +381 (0)31 597 597

Nuklearna medicina je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem oboljenja štitaste žlezde upotrebom radioaktivnih izotopa.

DIJAGNOSTIČKE PROCEDURE
1. Oboljenja štitaste žlezde
 - Pregled lekara specijaliste nuklearne medicine;
 - Laboratorijske pretrage (TT4, TT3, ultrasenzitivni TSH, FT4, anti-TgAb, anti-TPOAb, kalcitonin, tireoglobulin, PTH, TSH-receptorska antitela-TRAb);
 - EHO štitaste žlezde –GENERAL ELECTRIC LOGIQ 3 PRO sa dve sonde (linearna i konveksna), GENERAL ELECTRIC 100 sa jednom sondom (linearnom) i ALOKA 500 portabl aparat sa dve sonde (linearna i konveksna)
 - Scintigrafija štitaste žlezde (Tc-99m)- gama kamera;
 - Test fiksacije I-131 u štitastoj žlezdi (nakon 3 i nakon 24 h);
 - Punkciona biopsija štitaste žlezde tankom iglom (FNA);
 - Postooperativna scintigrafija celog tela sa I-131 (kod maligniteta štitaste žlezde)
2. Oboljenja drugih sistema
 - Scintigrafija koštanog sistema (Tc-DPD)
 - Koloidna scintigrafija jetre (Tc-Sn-koloid)
 - Blood pool jetre (Tc-Er)
 - Dinamska scintigrafija bubrega (Tc-DTPA)
 - Određivanje GFR (Tc-DTPA)
 - Statička scintigrafija bubrega (Tc-DMSA)
 - Scintigrafija pljuvačnih žlezda (Tc-99m)
 - Scintigrafija paraštitastih žlezda (Tc-MIBI)
3. Osteodenzitometrija (DEXA)  
     - pregled koštane gustine u cilju dijagnostike osteoporoze
TERAPIJSKE PROCEDURE
1.  Primena terapijske doze I-131 u cilju lečenja hipertireoze
2.  Primena terapijske i ablativne doze I-131 kod pacijenata nakon operacije zbog diferentovanih karcinoma štitaste žlezde.

MISIJA: Posvećenim i motivisanim radom svih zaposlenih i kontinuiranim usavršavanjem kadrova, podižemo nivo medicinskih, zdravstveno-rekreativnih i turistićkih usluga. Uz infrastrukturna ulaganja u poboljšanje smeštajnih kapaciteta, medicinske opreme, kabineta i pratećih sadržaja Specijalna bolnica “Čigota” se prezentuje kao referentna ustanova za bolesti štitaste žlezde i metabolizma u širem regionu. Stalnim podizanjem kvaliteta ostalih usluga stremimo povećanju ukupnog profita.

VIZIJA: Formiranje savremenog evropskog dijagnostičkog i rehabilitacionog centra kao i evropskog tiroidološkog centra. Potenciranje na najboljem medicinskom programu lečenja gojaznosti, savremenom wellness centaru. Sve navedeno treba da je u sklopu visokokvalitetatne zdravstveno-turističke ustanove, koja bi po svojim sadržajima bila jedinstvena u ovom delu Evrope.
 

Copyright © 2003 - 2018. Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i metabolizma . ČIGOTA Zlatibor . Realizacija Radionica KRUG

Scroll to Top