Language
office@cigota.rs +381 (0)31 597 597

Specijalna bolnica Čigota-www.cigota.rs,lečenje štitne žlezde,gojaznost,kongresi,seminari,nuklearna medicina,fizikalna medicina,turizam,bazen

Ideja za izgradnju Lečilišta na Zlatiboru javila se krajem 19 veka, a realizovana je u drugoj polovini dvadesetog veka.
Lokalitet Lečilišta  izabran je na osnovu elaborata koji je uradio tim stručnjaka: lekari, klimatolozi, arhitekte.
Lečilište postaje jedinstven centar za lečenje oboljenja štitaste žlezde na Balkanu.
Rezultati lečenja bili su neuporedivo bolji u odnosu na ranije isključivo medikamentno lečenje, tako da je ova ustanova postala jedinstven centar za lečenje oboljenja štitaste žlezde na Balkanu.
Od osnivanja težilo se naučno-stručnom usponu, u čemu je veliki doprinos imala saradnja sa Institutom za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra u Beogradu, što je omogućilo da naša ustanova postane baza Medicinskog fakulteta u okviru koje se razvila naučna, prosvetna i specijalizovana delatnost.

Više o istorijatu

Specijalna bolnica bavi se kompletnom dijagnostikom i terapijom oboljenja štitaste žlezde, dijagnostikom i terapijom kardiovaskularnih oboljenja, dijagnostikom osteoporoze, terapijom dečije i adolescentne gojaznosti, dijagnostikom i terapijom oboljenja koštano zglobnog sistema.

  • ODELJENJA                                                         
  • KABINETI                                                                                                  

MISIJA: Posvećenim i motivisanim radom svih zaposlenih i kontinuiranim usavršavanjem kadrova, podižemo nivo medicinskih, zdravstveno-rekreativnih i turistićkih usluga. Uz infrastrukturna ulaganja u poboljšanje smeštajnih kapaciteta, medicinske opreme, kabineta i pratećih sadržaja Specijalna bolnica “Čigota” se prezentuje kao referentna ustanova za bolesti štitaste žlezde i metabolizma u širem regionu. Stalnim podizanjem kvaliteta ostalih usluga stremimo povećanju ukupnog profita.

VIZIJA: Formiranje savremenog evropskog dijagnostičkog i rehabilitacionog centra kao i evropskog tiroidološkog centra. Potenciranje na najboljem medicinskom programu lečenja gojaznosti, savremenom wellness centaru. Sve navedeno treba da je u sklopu visokokvalitetatne zdravstveno-turističke ustanove, koja bi po svojim sadržajima bila jedinstvena u ovom delu Evrope.
 

Copyright © 2003 - 2018. Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i metabolizma . ČIGOTA Zlatibor . Realizacija Radionica KRUG

Scroll to Top