41 JAVNA NABAVKA ŽIVOTNE NAMIRNICE, PILEĆE MESO 05/07/2016
DodatakVeličina
PDF icon obavestenjeozakljucenomugovoru_partija5.pdf318.1 KB
42 Javana nabavka životne namirnice, juneće i svinjsko meso 05/07/2016
DodatakVeličina
PDF icon obavestenjeozakljucenomugovoru_partija1.pdf318.21 KB
43 Obaveštenje o zaključenom ugovoru (partija 12) životne namirnice 30/06/2016
DodatakVeličina
PDF icon Obaveštenje o zaključenom ugovoru - (partija 12) - životne namirnice318.17 KB
44 Konkursna dokumentacija za javnu nabavku br. 6/2016 - električna energija 28/06/2016
DodatakVeličina
PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku br. 6/2016 - električna energija962.35 KB
45 Javni poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za javnu nabavku br. 6/2016 - električna energija 28/06/2016
DodatakVeličina
PDF icon Javni poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za javnu nabavku 6/2016 - električna energija152.05 KB
46 Javni poziv za javnu nabavku 5/2016 - ulje za loženje srednje S 20/06/2016
DodatakVeličina
PDF icon Javni poziv za javnu nabavku 5/2016 - ulje za loženje srednje S147.02 KB
47 Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 5/2016 - ulje za loženje srednje S 20/06/2016
DodatakVeličina
PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 5/2016 - ulje za loženje srednje S400.22 KB
48 Konkursna dokumentacija za javnu nabavku JNMV 4/16 - lekovi i medicinska oprema 16/06/2016
DodatakVeličina
PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku JNMV 4/16 - lekovi i medicinska oprema381.88 KB
49 Poziv za javnu nabavku - JNMV 4/16 - lekovi i medicinska oprema 16/06/2016
DodatakVeličina
PDF icon Poziv za javnu nabavku - JNMV 4/16 - lekovi i medicinska oprema63.13 KB
50 Zahtev za zaštitu prava partija 8 mleko i mlečni proizvodi 13/06/2016
DodatakVeličina
PDF icon Zahtev za zaštitu prava partija 8 mleko i mlečni proizvodi323.06 KB

Stranice

MISIJA: Posvećenim i motivisanim radom svih zaposlenih i kontinuiranim usavršavanjem kadrova, podižemo nivo medicinskih, zdravstveno-rekreativnih i turistićkih usluga. Uz infrastrukturna ulaganja u poboljšanje smeštajnih kapaciteta, medicinske opreme, kabineta i pratećih sadržaja Specijalna bolnica “Čigota” se prezentuje kao referentna ustanova za bolesti štitaste žlezde i metabolizma u širem regionu. Stalnim podizanjem kvaliteta ostalih usluga stremimo povećanju ukupnog profita.

VIZIJA: Formiranje savremenog evropskog dijagnostičkog i rehabilitacionog centra kao i evropskog tiroidološkog centra. Potenciranje na najboljem medicinskom programu lečenja gojaznosti, savremenom wellness centaru. Sve navedeno treba da je u sklopu visokokvalitetatne zdravstveno-turističke ustanove, koja bi po svojim sadržajima bila jedinstvena u ovom delu Evrope.
 

Copyright © 2003 - 2017. Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i metabolizma . ČIGOTA Zlatibor . Realizacija Radionica KRUG

Scroll to Top