Language
office@cigota.rs +381 (0)31 597 597

Prvi put kod nas, u „Čigoti“, na Zlatiboru, od 2. do 7. novembra održana je školica kreativnosti i kreativnog pisanja za đake od 11 do 14 godina. Cilj ove škole je da deca saznaju sve o različitim vrstama kreativnosti i kreativnog pisanja, otkriju kreativnosti koje poseduju, iskoriste najbolje što mogu onu vrstu kreativnosti u kojoj su najjači, ojačaju sposobnost kreativnog izražavanja kroz različite oblike kreativnog pisanja, otkriju šta su i šta bi mogla biti, pogledaju u budućnost i razmisliti kako će kreativnost postati sastavni deo njihovog života. U prvoj „Čigotinoj“ školici kreativnog pisanja, programu koji će tokom godine biti realizovan i za odrasle polaznike, deci će se pružiti prilika da nauče da neguju kulturu pisanja i čitanja, kao i tehnike za ovladavanje pisanjem – od upotreba beležnica, pisanja dnevnika, sve do upoznavanja sa tajnama veštine pisanja, do pisanja na zadatu temu, u zadatom žanru, uz primenu jezičkih konvencija. U eri kompjutera i pada opšteg nivoa obrazovanja društva, evo školice koja će kroz igru i niz praktičnih pisanih i usmenih vežbi zasnovanih na najnovijim istraživanjima, podstaći đake da u pisanju i učenju budu smeli, sveži, aktivni, stvaralački usmereni, jednom rečju – kreativni. Nastavu sa decom vodiće književnica Sanja Domazet, čija je doktorska disertacija napisana upravo na temu – kreativnog pisanja.  

MISIJA: Posvećenim i motivisanim radom svih zaposlenih i kontinuiranim usavršavanjem kadrova, podižemo nivo medicinskih, zdravstveno-rekreativnih i turistićkih usluga. Uz infrastrukturna ulaganja u poboljšanje smeštajnih kapaciteta, medicinske opreme, kabineta i pratećih sadržaja Specijalna bolnica “Čigota” se prezentuje kao referentna ustanova za bolesti štitaste žlezde i metabolizma u širem regionu. Stalnim podizanjem kvaliteta ostalih usluga stremimo povećanju ukupnog profita.

VIZIJA: Formiranje savremenog evropskog dijagnostičkog i rehabilitacionog centra kao i evropskog tiroidološkog centra. Potenciranje na najboljem medicinskom programu lečenja gojaznosti, savremenom wellness centaru. Sve navedeno treba da je u sklopu visokokvalitetatne zdravstveno-turističke ustanove, koja bi po svojim sadržajima bila jedinstvena u ovom delu Evrope.
 

Copyright © 2003 - 2018. Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i metabolizma . ČIGOTA Zlatibor . Realizacija Radionica KRUG

Scroll to Top