Language
office@cigota.rs +381 (0)31 597 597

Centrala i rezervacije - 031/597-597, 597-236
e-mail: hotelcigota@gmail.com, fax: 031/841-182

AGENCIJA ČIGOTA
11000 Beograd
Svetog Save 43
tel/fax: + 381 11/2453-678; 244-3182
e-mail: cigotabg@eunet.rs

MENADŽER PRODAJE
tel. +381 31 845 028

tel. +381 11 245 98 74

 

MISIJA: Posvećenim i motivisanim radom svih zaposlenih i kontinuiranim usavršavanjem kadrova, podižemo nivo medicinskih, zdravstveno-rekreativnih i turistićkih usluga. Uz infrastrukturna ulaganja u poboljšanje smeštajnih kapaciteta, medicinske opreme, kabineta i pratećih sadržaja Specijalna bolnica “Čigota” se prezentuje kao referentna ustanova za bolesti štitaste žlezde i metabolizma u širem regionu. Stalnim podizanjem kvaliteta ostalih usluga stremimo povećanju ukupnog profita.

VIZIJA: Formiranje savremenog evropskog dijagnostičkog i rehabilitacionog centra kao i evropskog tiroidološkog centra. Potenciranje na najboljem medicinskom programu lečenja gojaznosti, savremenom wellness centaru. Sve navedeno treba da je u sklopu visokokvalitetatne zdravstveno-turističke ustanove, koja bi po svojim sadržajima bila jedinstvena u ovom delu Evrope.
 

Copyright © 2003 - 2018. Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i metabolizma . ČIGOTA Zlatibor . Realizacija Radionica KRUG

Scroll to Top