Kongresi

KONGRESI, SEMINARI I PREZENTACIJE

Specijalna bolnica ima adekvatne uslove i prostore za organizaciju kongresa, seminara i sastanaka.

Za održavanje kongresa, simpozijuma i seminara na raspolaganju su: kongresna sala sa 365 mesta i izložbenim prostorom ispred nje i 2 male sale sa 60 odnosno 50 mesta.
Sale imaju svu neophodnu tehničku opremu (ozvučenje, videoprojektore, flipčartove... ).

Najčešće prezentacije su iz oblasti medicine, farmacije, računarstva, tehnologije, ugostiteljske opreme, kućne hemije i dr...

Odaberite odgovarajući raspored inventara u salama: 

Kongresna sala Mala sala Sala B
1 - 350 mesta
2 - 100 mesta
3 - 125 mesta
4 - kongresna sala sa holom
1 - 40 mesta
2 - 54 mesta
3 - 40 mesta
1 - 36 mesta
2 - 60 mesta
3 - 65 mesta

MISIJA: Posvećenim i motivisanim radom svih zaposlenih i kontinuiranim usavršavanjem kadrova, podižemo nivo medicinskih, zdravstveno-rekreativnih i turistićkih usluga. Uz infrastrukturna ulaganja u poboljšanje smeštajnih kapaciteta, medicinske opreme, kabineta i pratećih sadržaja Specijalna bolnica “Čigota” se prezentuje kao referentna ustanova za bolesti štitaste žlezde i metabolizma u širem regionu. Stalnim podizanjem kvaliteta ostalih usluga stremimo povećanju ukupnog profita.

VIZIJA: Formiranje savremenog evropskog dijagnostičkog i rehabilitacionog centra kao i evropskog tiroidološkog centra. Potenciranje na najboljem medicinskom programu lečenja gojaznosti, savremenom wellness centaru. Sve navedeno treba da je u sklopu visokokvalitetatne zdravstveno-turističke ustanove, koja bi po svojim sadržajima bila jedinstvena u ovom delu Evrope.
 

Copyright © 2003 - 2018. Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i metabolizma . ČIGOTA Zlatibor . Realizacija Radionica KRUG

Scroll to Top