Language
office@cigota.rs +381 (0)31 597 597

    U Centru za prevenciju i lečenje gojaznosti kod dece i adolescenata leče se i edukuju gojazna deca i adolescenti. U Centru se obavljaju dijagnostička ispitivanja i lečenje u kome učestvuju:
- pedijatar endokrinolog,
- specijalista fizikalne medicine
- psiholog
- profesori fizičkog vaspitanja
- nutricionista
- medicinske sestre.
    Uz stručan nadzor, pacijenti dobijaju plan ishrane i fizičkih aktivnosti zavisno od uzrasta, kondicije i zdravstvenog stanja. Prednost programa "Čigotica" je multidisciplinarni pristup lečenju gojazne dece. Neposredni cilj lečenja je postići dugoročnu – trajnu redukciju telesne mase, unaprediti zdravlje uz promenu ponašanja i usvajanje zdravih životnih stilova. Lečenje u Programu Čigotica podrazumeva hipokalorijsku, uravnoteženu ishranu, fizičku aktivnost, kliničku, psihološku podršku i edukaciju ( predavanja, radionice …)
    Nadamo se da će rezultati našeg rada dati veliki doprinos u prevenciji i lečenju gojaznosti dece u našoj zemlji.

MISIJA: Posvećenim i motivisanim radom svih zaposlenih i kontinuiranim usavršavanjem kadrova, podižemo nivo medicinskih, zdravstveno-rekreativnih i turistićkih usluga. Uz infrastrukturna ulaganja u poboljšanje smeštajnih kapaciteta, medicinske opreme, kabineta i pratećih sadržaja Specijalna bolnica “Čigota” se prezentuje kao referentna ustanova za bolesti štitaste žlezde i metabolizma u širem regionu. Stalnim podizanjem kvaliteta ostalih usluga stremimo povećanju ukupnog profita.

VIZIJA: Formiranje savremenog evropskog dijagnostičkog i rehabilitacionog centra kao i evropskog tiroidološkog centra. Potenciranje na najboljem medicinskom programu lečenja gojaznosti, savremenom wellness centaru. Sve navedeno treba da je u sklopu visokokvalitetatne zdravstveno-turističke ustanove, koja bi po svojim sadržajima bila jedinstvena u ovom delu Evrope.
 

Copyright © 2003 - 2018. Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i metabolizma . ČIGOTA Zlatibor . Realizacija Radionica KRUG

Scroll to Top