Language
office@cigota.rs +381 (0)31 597 597

KABINET ZA OSTEODENZITOMETRIJU
Aparat najnovije DXA - tehnologije (explorer - hologic) omogućava bezbedno i neinvazivno merenje koštane mineralne gustine (BMD) kao i otkrivanje asimptomatskih patoloških fraktura na kičmenim pršljenovima.
Pregled obuhvata određivanje  koštane  mineralne gustine (BMD) kičme i kuka sa opisom lekara. Pregled se može uraditi na lični zahtev uplatom na Medicinskoj recepciji.
Radno vreme: 8.00-13.00 osim nedelje i ponedeljka
Informacije i zakazivanje na telefon - 031 597 276

Pregled se može uraditi na lični zahtev uplatom na Medicinskoj recepciji.  
Pregled obuhvata određivanje  koštane  mineralne gustine (BMD) kičme i kuka sa opisom lekara. Pregled se može uraditi na lični zahtev uplatom na Medicinskoj recepciji

 

MISIJA: Posvećenim i motivisanim radom svih zaposlenih i kontinuiranim usavršavanjem kadrova, podižemo nivo medicinskih, zdravstveno-rekreativnih i turistićkih usluga. Uz infrastrukturna ulaganja u poboljšanje smeštajnih kapaciteta, medicinske opreme, kabineta i pratećih sadržaja Specijalna bolnica “Čigota” se prezentuje kao referentna ustanova za bolesti štitaste žlezde i metabolizma u širem regionu. Stalnim podizanjem kvaliteta ostalih usluga stremimo povećanju ukupnog profita.

VIZIJA: Formiranje savremenog evropskog dijagnostičkog i rehabilitacionog centra kao i evropskog tiroidološkog centra. Potenciranje na najboljem medicinskom programu lečenja gojaznosti, savremenom wellness centaru. Sve navedeno treba da je u sklopu visokokvalitetatne zdravstveno-turističke ustanove, koja bi po svojim sadržajima bila jedinstvena u ovom delu Evrope.
 

Copyright © 2003 - 2018. Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i metabolizma . ČIGOTA Zlatibor . Realizacija Radionica KRUG

Scroll to Top